งานปรับปรุงร้าน Bei Otto สุขุมวิท 20

   

        ชื่องาน : ร้านอาหาร Bei Otto

         ที่อยู่   : สุขุมวิท 20

  ลักษณะงานที่ทำ : งานซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน