ร้านอาหารญี่ปุ่น KU Avenue

           

       ชื่องาน :  ร้านอาหารญี่ปุ่น

       ที่อยู่   :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    ลักษณะงาน : งานออกแบบ , งานเฟอร์นิเจอร์ภายใน , งานระบบไฟฟ้า

                งานกระจกอลูมิเนียม