สถาบันสอนภาษา WSC

สถานที่ตั้ง

ชื่องาน       : สถาบันสอนภาษา WSC
ที่อยู่         : ซ.ศรีนครินทร์ 55
ลักษณะงาน   : งานออกแบบ , งานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน , งานระบบแอร์
              งานระบบ Sprinkler , งานระบบไฟฟ้า , งานปูกระเบื้อง

  • A07.jpg
    ชื่องาน : เคาร์เตอร์รับเอกสาร ที่อยู่ : ถนนวิภาวดี - รังสิต ลักษณะงาน : งานออกแบบ, งานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน

  • รูป.jpg
    ชื่องาน : โฮมออฟฟิต ที่อยู่ : ลาดปลาเค้า ลักษณะงาน : งานออกแบบ , งานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน

  • 01.jpg
    ชื่องาน : บริษัทเอกชนย่านลาดพร้าว ที่อยู่ : ลาดพร้าว ลักษณะงาน : งานออกแบบ