พระราม6 อาคาร2

ชื่องาน : โรงเรียนเทคโนโลยีพระราม6

      ที่อยู่ : ถนนจรัญสนิทวงค์

ลักษณะงาน : งานออกแบบ , งานกระจกอลูมิเมียม