บริษัทเอกชนย่านลาดพร้าว

    ชื่องาน : บริษัทเอกชนย่านลาดพร้าว

      ที่อยู่ : ลาดพร้าว

ลักษณะงาน : งานออกแบบ


  • A07.jpg
    ชื่องาน : เคาร์เตอร์รับเอกสาร ที่อยู่ : ถนนวิภาวดี - รังสิต ลักษณะงาน : งานออกแบบ, งานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน

  • WSC 1.jpg
    สถานที่ตั้ง ชื่องาน : สถาบันสอนภาษา WSC ที่อยู่ : ซ.ศรีนครินทร์ 55 ลักษณะงาน : งานออกแบบ , งานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน , งานระบบแอร์ งานระบบ Sprinkler , งานระบบไฟฟ้า , งานปูกระเบื้อ...

  • รูป.jpg
    ชื่องาน : โฮมออฟฟิต ที่อยู่ : ลาดปลาเค้า ลักษณะงาน : งานออกแบบ , งานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน