งานที่กำลังดำเนินการ

 

         ชื่องาน : ต่อเติมบ้านพักอาศัย

         ที่อยู่   : ซ.บางรักน้อย13 ( สถานีรถไฟท่าอิฐ )

  ลักษณะงานที่ทำ : งานออกแบบ , งานก่อสร้าง